آغاز نو

آری آغاز دوست داشتن است ××× گرچه پایان راه ناپیداست

روزمعلم

امروز روز من است

نه برای هدیه های رنگ رنگ

                           دلخوشم به رنگین کمان فردای شما

امروز روز من است

نه برای گلباران سوسن ویاس

                           همه  گلهای زندگی 

                                               دردست من است

امروز روز من است

تابدانید

                           روزی که معلم نباشد

                                                روز نیست

                                                         شب است

تا بدانید

                           دغدغه همه روز وشبم

                                                 پوشاندن جامه علم است

                                                        برقامتتان

                                                                که انسانیت  فریاد کند .....

منبع: وبلاک:www.lili.blogfa.com

Image hosting by TinyPic

+ نوشته شده در  Tue 16 May 2006ساعت 18:1 PM  توسط عبدالله رفیعی  |